CV-ul directorului

INFORMAŢII PERSONALE

Gîscă Oxana Ion

Șleahul Puhoiului, 5/57, Sîngera, 2091, Moldova

069753902 

giscaoxana@gmail.com

Oxana Gisca 

Sexul F. | Data naşterii 25.11.1979 | Naţionalitatea MDA

LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ

Instituția de Educație Timpurie nr. 227

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

15.05.2016 – Director, IET nr.227, municipiul Chișinău

15.12.2006 -15.05.2016 – Educator, IET nr.180 municipiul Chişinău.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

10.05 .2016 – Conferirea gradului didactic I la specializarea învăţămîntul preşcolar.

16.11.2015-28.11.2015 Institutul de Formare Continuă-Metodica pregătirii lecției multimedia moderne;

24.10.2015-20.11.215 Institutul de Formare Continuă-Educația preșcolară;

2013-2015 Universitatea de Stat din Tiraspol – Managmentul educației preșcolare 9,17;

2009-2013 Universitatea de Stat din Tiraspol – Licenţiat în ştiinţe ale educaţiei

Specialitatea: Psihopedagogie, cu media: examenului de licenţă 9,25.

01.12.2011 – Conferirea gradului didactic doi la specializarea învăţămîntul preşcolar.

30.05.2009 – Cursurile de perfecţionare, Program Educaţional ,,Pas cu Pas”, ,,Psiho-pedagogia procesului educaţional centrat pe copil şi familie”.

2000-2005 Universitatea Agrară de Stat – Licenţiat în medicină veterinară;

Specialitatea: Medic veterinar, cu media: examenului de licenţă 9,50.

1995-2000 Colegiul de Zootehnie din satul Brătuşeni raionul Edineţ;

Specialitatea: Felcer veterinar, media generală 9,20.

1998- bacalaureat, profilul chimie-biologie, media generala 7,30.

1985-1994 Diplomă de absolvire a învăţămîntului mediu general incomplet din satul Revaca municipiul Chişinău

 

COMPETENȚE PERSONALE

Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Franceza

B1/2

B1/2

B1/2

A1/2

B1/2

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar – B1/2: Utilizator independent – C1/2: Utilizator experimentat Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

  • bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţă proprie în comunicarea zilnică cu personalul didactic și auxiliar căpătate în calitate de lider sindical, educator, manager cu copiii, părinții, la concursurile și studiile pe care le-am finisat cu brio.

Competenţe organizaţionale/manageriale

  • Leadership (în prezent, sunt responsabilă de 47 de angajați, 387 de copii și părinții lor )

Eficacitatea comunicării a constituit un aspect fundamental al performanței de lider în aceste grupe de lucru. Indiferent de faptul că a trebuit de petrecut un seminar sau de a întroduce noi practici de lucru, sau de a convinge părinții despre un beneficiu pentru copiii lor, a fost nevoie de o gamă largă de aptitudini de comunicare pentru a realiza obiectivele propuse.

Competenţe dobândite la locul de muncă

  • eu cred că este deosebit de important în lucru cu oamenii de a comunica cu ei, de a-i înțelege, a-i asculta. O relație onestă bazată pe înțelegere reciprocă, omenie, profesionalizm este o competență pe care încerc s-o promovez în colectivul pe care îl conduc, fiind un instrument mult mai bun decât supunerea oarbă din frică.

  • de a comunica cu copiii de la egal la egal, de a colabora cu ei și a le respecta opinia lor, să realizez un proces instructiv-educativ centrat pe copil, pe necesitățile, interesele, ritmul propriu și nivelul de dezvoltare al fiecărui copil.

  • să conlucrez în echipă cu metodistul, ajutorul șefei pe probleme de gospodărie, asistenta medicală, bucătarul șef, corpul didactic și nondidactic al instituției în realizarea obiectivelor curriculare.

  • să conlucrez cu familiile copiilor în procesul instructiv-educativ pentru realizarea cu succes a unui parteneriat bazat pe încredere și respect reciproc etc.

Competenţe informatice

  • cunoaşterea computerului și software-ul Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint le-am însușit prin autoformare în timpul procesului de muncă și la Universitatea de Stat din Tiraspol în timpul orelor de informatică.

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Publicaţii