Contacte

Adresa: Str. Docuceaiev, 3/1

Director: Gîscă Oxana 0 22-72-95-66

Metodist: Mecluș Ana 0 22-72-76-81

Șef de gospodărie: Verbițkaia Victoria 0 22-72-76-81

Adresa electronică: centrugradi227@gmail.com