Achiziții publice


Achiziții publice 2021


Publicat: 18.08.2021


Publicat: 17.08.2021


Publicat: 03.02.2021


Achiziții publice 2020


Publicat: 11.07.2020


Publicat: 10.07.2020


  1. CONTRACT Nr. 11/A de achizifionarea produselor alimentare pentru semestrul I al anului 2018, neccsar institufiilor prescolare din subordinea DETS sect. Centru Cod CPV: 15000000-8
  2. CONTRACT Nr. 12/A de achiziționarea produselor alimentare pentru semestrul I al anului 2018, necesar instituțiilor Cod CPV: 15000000-8 
  3. CONTRACT Nr. 10/A de achizijionarea produselor alimentare pentru semestrul I al anului 2018, necesar institu{iilor preqcolare din subordinea DETS sect. Centru Cod CPV: 15000000-8
  4. CONTRACT Nr.05/A de achizifionarea produselor alimentare pentru semestrul I al anului 2018′ necesar institu{iilor prescolare din subordinea DETS sect. Centru Cod CPV: 15000000-8
  5. CONTRACT Nr. 13/A de achizifionarea produselor alimentare pentru semestrul r aI anului 201g. necesar institufiilor prescorare din subordinea DETS sect. centru Cod CPV: 15000000-8
  6. CONTRACT Nr. 02/A de achizifionarea produselor alimentare pentru semestrul I al anului 201g, necesar institufiilor prescolare din subordinea DETS sect. Centru Cod CPV: 15000000-8
  7. CONTRACT Nr. 09lA de achizifionarea produselor alimentare pentru semestrul I al anuiui 2018, necesar institu{iilor preqcolare din subordinea DETS sect. Centnt Cod CPV: 15000000-8