Cadre didactice

Director – 1

Metodist – 1

Educatori – 17

Cond. de muzică – 2

Studii superioare – 15

Studii medii speciale – 4

Grad didactic unu – 2

Grad didactic doi – 10