Asigurarea bazei tehnico-materiala a instituțiilor pentru perioada 01.01.2021-31.08.2021